เครื่องซักผ้า ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ (100กก.)

 

 DOWNLOAD SPECIFICATION 

เครื่องซักผ้า200ปอนด์