EURODENT PART AND TOOL

GNATUS รุ่น G3F

GNATUS รุ่น G3F

ยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ GNATUS รุ่น G3F ผลิตภัณฑ์ประเทศบราซิล

ดูรายละเอียด »

EURODENT รุ่น A DENT PLUS

EURODENT รุ่น A DENT PLUS

ยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ EURODENT รุ่น A DENT PLUS ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย

ดูรายละเอียด »

EURODENT รุ่น D DENT PLUS CART I

EURODENT รุ่น D DENT PLUS CART I

ยูนิตทำฟัน EURODENT รุ่น D DENT PLUS CART I ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย

ดูรายละเอียด »

EURODENT รุ่น D DENT NEW

EURODENT รุ่น D DENT NEW

ยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ EURODENT รุ่น D DENT NEW ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย

ดูรายละเอียด »

EURODENT รุ่น D DENT THAI

EURODENT รุ่น D DENT THAI

ยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ EURODENT รุ่น D DENT THAI ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย

ดูรายละเอียด »

EURODENT รุ่น EURO CART III

EURODENT รุ่น EURO CART III

เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ แบบขาเหล็ก (EURO CART III)

EURODENT รุ่น EURO CART I

EURODENT รุ่น EURO CART I

เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ แบบกระเป๋าอลูมิเนียมพร้อมล้อลาก (EURO CART I)

EURODENT รุ่น EURO CART

EURODENT รุ่น EURO CART

เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ แบบตู้อลูมิเนียมพร้อมถาด (EURO CART)

EURODENT PORTABLE SET

EURODENT PORTABLE SET

ชุดทันตกรรมสนาม งบราชการ 175,000 บาท

EURODENT PORTABLE SET

EURODENT PORTABLE SET

ชุดทันตกรรมสนาม งบราชการ 65,000 บาท

EURODENT PORTABLE LIGHT

EURODENT PORTABLE LIGHT

โคมไฟสนาม แบบรีเฟคเตอร์พร้อมกระเป๋า โคมไฟสนาม แบบ LED พร้อมกระเป๋า ยี่ห้อ EURODENT

EURODENT STOOL